ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္​ေတြကုိ ခိုးယူေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့

၁။ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ (၁၄၀၀)အခ်ိန္ခန႔္တြင္ က်ပ္ျပင္ ေက်းရြာ၊ သိပၸမဥၨဴေက်ာင္းဝန္း အတြင္းရွိ သီးျခားဂႏၶကုဋိတိုက္အတြင္း ကိုးကြယ္ထားရွိေသာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀)ခန႔္က တည္ထား ကိုးကြယ္ေသာ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္(၈)ဆူ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္

အေရးယူ ေပးပါရန္ ေက်းရြာေဂါပကဥကၠဌမွ တိုင္တန္း၍ ေခ်ာင္းခြနယ္ေျမရဲစခန္း (ပ)၅၀/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀/၂၉၅ ျဖင့္ အမွုေရးဖြင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂။ တိုင္းမွုခင္းအကူဌာနစိတ္ တာဝန္ခံႏွင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အမွုမွတရားခံ ဖမ္းဆီးရမိေရးဘုရားခိုးခံရမွုႏွင့္ပတ္သက္၍

အသြင္ယူၿပီးထိုးေဖာက္စုံစမ္းခဲ့စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးဘုရားဆင္းတုေတာ္(၈)ဆူအနက္ (၃)ဆူမွာ မိတၳီလာၿမိဳ့တြင္ေနထိုင္သည့္ဦးဝင္းျမင့္ဆိုသူထံတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းရရွိ၍ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ မိတၳီလာခရိုင္မွုခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစိတ္မွတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ

မိတၳီလာၿမိဳ့၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္ေန ဦးဝင္းျမင့္(၅၇)ႏွစ္၏ေနအိမ္အား သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ဦးဝင္းျမင့္အား အမွုမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၃)ဆူႏွင့္ အတူ ေတြ႔ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ဦးဝင္းျမင့္ အား ရဲစခန္းသို့ေခၚေဆာင္၍အေသးစိတ္

စစ္ေဆးရာ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္ခန႔္ကလွိုင္မင္းမွ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၃)ဆူေရာင္းလိုေၾကာင္းေျပာရာမဝယ္ လိုေၾကာင္းျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၂)နာရီေက်ာ္အၾကာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ့တြင္ ေနထိုင္သည္ဟုသိရသည့္ ဦးေမာင္မွဘုရားဆင္းတုေတာ္(၃)ဆူ

ေရာင္းလိုေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ၿပီး ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္(၃) ဆူအား ေငြက်ပ္(၁၄)သိန္းျဖင့္ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၃။ ဦးဝင္းျမင့္၏ထြက္ဆိုခ်က္အရလွိုင္​မင္း(ခ)ေက်ာ္သူအားဖမ္းဆီးရမိေရးအသြင္ယူ

သတင္းစုံစမ္းခဲ့ရာ မႏၲေလးၿမိဳ့တြင္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းအရ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ည ၈ နာရီ ၄၅ အခ်ိန္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္၊ ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုဒ္အနီးတြင္ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ လွိုင္မင္း(ခ)ေက်ာ္သူတို့၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရတရားခံတစ္ဦးျဖစ္သူ

ဦးေမာင္(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္အားဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၅ အခ်ိန႔္ ဦးေမာင္(ခ) ဦးေမာင္ေမာင္ အား ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ့နယ္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးအနီး၊ သံဃာ့ေဆး႐ုံအေနာက္ဘက္အေပါက္​အနီးဆိုင္ကယ္ျဖင့္ထြက္ေျပးမည္ျပဳစဥ္ လုံးေထြးဖမ္းဆီးရမိပါသည္။

၄။ ဖမ္းဆီးရမိေသာဦးဝင္းျမင့္၊ လွိုင္မင္း(ခ)ေက်ာ္ သူ၊ ဦးေမာင္(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္တို့အား စစ္ေဆး ခ်က္မ်ားအရ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ခိုးယူသူမ်ားမွာ မင္းခန႔္ႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)ကုလားေလး ဆိုသူတို့ (၂)ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)ကုလားေလးအားေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ည ၈ နာရီ ၁၅ အခ်ိန္ မင္းခန႔္အား သိပၸံလမ္းႏွင့္ ၅၆ လမ္းေထာင့္အနီးတြင္လည္းေကာင္း လုံးေထြးဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးရမိေသာမင္းခန႔္ႏွင့္ ေက်ာ္ေက်ာ္(ခ)

ကုလားေလးတို့ ၂ ဦးအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးခဲ့ရာခိုးယူလာေသာေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား ေတာင္သမန္ကန္ပတ္ လမ္း၏ အေနာက္ဘက္__ ဆိုင္တြင္လည္းေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္​ဆိုသျဖင့္ သြားေရာက္သိမ္းဆည္းရာအမွုမွ ေပ်ာက္ဆုံး၍ သိမ္းဆည္းရန္က်န္ေသာ

ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူအျပင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ့နယ္ အတြင္း အျခားေက်းရြာမ်ားရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ခိုးယူရရွိလာသည့္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ (၁၁)ဆူအား သိမ္းဆည္းရမိသျဖင့္ရဲစခန္းအသီးသီးတြင္

အမွုဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္႐ႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္႐ွိပါတယ္ေနာ္။ ခရက္ဒစ္

ယူနီကုဒ္ျဖင္႔ ဖတ္ရန္

၁။ ၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၄၀၀)အချိန်ခန့်တွင် ကျပ်ပြင် ကျေးရွာ၊ သိပ္ပမဉ္ဇူကျောင်းဝန်း အတွင်းရှိ သီးခြားဂန္ဓကုဋိတိုက်အတွင်း ကိုးကွယ်ထားရှိသော လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ခန့်က တည်ထား ကိုးကွယ်သော ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်(၈)ဆူ ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့်စုံစမ်းဖော်ထုတ်

အရေးယူ ပေးပါရန် ကျေးရွာဂေါပကဥက္ကဌမှ တိုင်တန်း၍ ချောင်းခွနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၅၀/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၀/၂၉၅ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ တိုင်းမှုခင်းအကူဌာနစိတ် တာဝန်ခံနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အမှုမှတရားခံ ဖမ်းဆီးရမိရေးဘုရားခိုးခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍

အသွင်ယူပြီးထိုးဖောက်စုံစမ်းခဲ့စဉ် ပျောက်ဆုံးဘုရားဆင်းတုတော်(၈)ဆူအနက် (၃)ဆူမှာ မိတ္ထီလာမြို့တွင်နေထိုင်သည့်ဦးဝင်းမြင့်ဆိုသူထံတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိ၍ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၁ နာရီခွဲအချိန် မိတ္ထီလာခရိုင်မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစိတ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ

မိတ္ထီလာမြို့၊ နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်နေ ဦးဝင်းမြင့်(၅၇)နှစ်၏နေအိမ်အား သက်သေများနှင့် အတူ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ဦးဝင်းမြင့်အား အမှုမှ ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ဘုရားဆင်းတုတော်(၃)ဆူနှင့် အတူ တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါသည်။ ဦးဝင်းမြင့် အား ရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်၍အသေးစိတ်

စစ်ဆေးရာ ၁၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်ခန့်ကလှိုင်မင်းမှ ဖုန်းဆက်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်(၃)ဆူရောင်းလိုကြောင်းပြောရာမဝယ် လိုကြောင်းငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း၊ (၂)နာရီကျော်အကြာတွင် မန္တလေးမြို့တွင် နေထိုင်သည်ဟုသိရသည့် ဦးမောင်မှဘုရားဆင်းတုတော်(၃)ဆူ

ရောင်းလိုကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြီး ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲအချိန်တွင်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာကာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်(၃) ဆူအား ငွေကျပ်(၁၄)သိန်းဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ၃။ ဦးဝင်းမြင့်၏ထွက်ဆိုချက်အရလှိုင်မင်း(ခ)ကျော်သူအားဖမ်းဆီးရမိရေးအသွင်ယူ

သတင်းစုံစမ်းခဲ့ရာ မန္တလေးမြို့တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းသတင်းအရ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ည ၈ နာရီ ၄၅ အချိန် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးအရှေ့မုဒ်အနီးတွင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ဦးဝင်းမြင့်နှင့် လှိုင်မင်း(ခ)ကျော်သူတို့၏ ထွက်ဆိုချက်များအရတရားခံတစ်ဦးဖြစ်သူ

ဦးမောင်(ခ)ဦးမောင်မောင်အားဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၁၅ အချိန့် ဦးမောင်(ခ) ဦးမောင်မောင် အား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးအနီး၊ သံဃာ့ဆေးရုံအနောက်ဘက်အပေါက်အနီးဆိုင်ကယ်ဖြင့်ထွက်ပြေးမည်ပြုစဉ် လုံးထွေးဖမ်းဆီးရမိပါသည်။

၄။ ဖမ်းဆီးရမိသောဦးဝင်းမြင့်၊ လှိုင်မင်း(ခ)ကျော် သူ၊ ဦးမောင်(ခ)ဦးမောင်မောင်တို့အား စစ်ဆေး ချက်များအရ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ခိုးယူသူများမှာ မင်းခန့်နှင့် ကျော်ကျော်(ခ)ကုလားလေး ဆိုသူတို့ (၂)ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့

ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ အချိန်တွင် ကျော်ကျော်(ခ)ကုလားလေးအားအောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်အတွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ ည ၈ နာရီ ၁၅ အချိန် မင်းခန့်အား သိပ္ပံလမ်းနှင့် ၅၆ လမ်းထောင့်အနီးတွင်လည်းကောင်း လုံးထွေးဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ပါသည်။ ဖမ်းဆီးရမိသောမင်းခန့်နှင့် ကျော်ကျော်(ခ)

ကုလားလေးတို့ ၂ ဦးအား အသေးစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာခိုးယူလာသောရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များအား တောင်သမန်ကန်ပတ် လမ်း၏ အနောက်ဘက်__ ဆိုင်တွင်လည်းရောင်းချခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုသဖြင့် သွားရောက်သိမ်းဆည်းရာအမှုမှ ပျောက်ဆုံး၍ သိမ်းဆည်းရန်ကျန်သော

ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်(၅)ဆူအပြင် မြင်းခြံမြို့နယ်နှင့် တံတားဦးမြို့နယ် အတွင်း အခြားကျေးရွာများရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှ ခိုးယူရရှိလာသည့် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် (၁၁)ဆူအား သိမ်းဆည်းရမိသဖြင့်ရဲစခန်းအသီးသီးတွင်

အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်