နာမည္ႀကီးဇာတ္ကားေတြထဲမွ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီးမ်ားရဲ့ လူစားထိုးစတန႔္သမားမ်ားရဲ႕ ပုံ (၂၀)

အက္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားမွာ စိတ္လွုပ္ရွားစရာဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ား၊ သဲထိတ္ရင္ဖိုဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားနဲ႔ အျခားေသာစြန႔္စားခန္းမ်ား မ်ားစြာပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ဇာတ္ဝင္ခန္းထဲမွ စြန႔္စားခန္းေတြကိုေတာ့ အထူးေလ့က်င့္ထားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္စတန႔္သမားမ်ားကိုသာ

လူအစားထိုးသ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္ အက္ရွင္႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားနဲ႔ ပုံစံခ်င္းဆင္တူတဲ့ စတန႔္အရံသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ယခုတစ္ခါမွာေတာ့ နာမည္ႀကီးမင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားရဲ့ စတန႔္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ မင္းသမီး Margot Robbie ႏွင့္ သူမ၏ လူစားထိုးစတန႔္မင္းသမီး

၂။ Johnny Depp ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၃။ Titanic ဇာတ္ကားမွ မင္းသမီး Kate Winslet ႏွင့္ သူမ၏ လူစားထိုးစတန႔္မင္းသမီး

၄။ Spider-Man ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၅။ Deadpool ဇာတ္ကားမွ Ryan Reynolds ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၆။ The Huntsman Winter’s War ဇာတ္ကားမွ Chris Hemsworth ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၇။ Batman ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၈။ Pain and Gain ဇာတ္ကားမွ Dwayne Johnson ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၉။ The Flash ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၀။ The Guardians of The Galaxy ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၁။ Olympus Has Fallen ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၂။ Kingsman ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၃။ Salt ဇာတ္ကားမွ မင္းသမီး Angelina Jolie ႏွင့္ သူမ၏ လူစားထိုးစတန႔္မင္းသမီး

၁၄။ Twilight ဇာတ္ကားမွ Robert Pattinson ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၅။ Jurassic World ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၆။ Transformers Age of Extinction ဇာတ္ကားမွ Mark Wahlberg ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၇။ X-Men ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၈။ The Mask ဇာတ္ကားမွ မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၁၉။ အာနိုး ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

၂၀။ Bruce Willis ႏွင့္ သူ၏ စတန႔္သမား

All Photo Credit