ျမန္မာနုိင္ငံမွ သူ​ေဌးႀကီးတစ္​ဦးျဖစ္​​ေသာ ​​ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ကမၻာကေတာင္လာၿပီး​ေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ေနၾကၿပီ

UNOPS, WHO ႏွင့္ ICRC ၏ အႀကံေပးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကိုဗစ္ကုသေရးစင္တာသို့ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾက။

WHO. UNOPS ႏွင့္ ICRC ၏ အႀကံေပးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကိုဗစ္ကုသေရးစင္တာသို့ လာေရာက္ေလ့လာကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မွု လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ရန္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီးက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (MOHS) ၏ ခြင့္ျပဳမွုျဖင့္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းသည္နိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို့ျဖင့္ ေရရွည္ လက္တြဲပူးေပါင္းမွုမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာအဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္း၊ ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရးအပိုင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္၊ ရန္ကုန္ ကုလသမဂၢစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ႐ုံး (UNOPS)၊

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ သုဝဏၰအားကစားကြင္းတြင္တည္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေစာဆုံးစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းကိုဗစ္ကုသေရးစင္တာသို့

ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ICU/HDU unit ဧရာဝတီစင္တာ (C)အားျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမွုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားရွိမွုတို့ကို ေလ့လာၾကည့္ရွုခဲ့ၾကသည္။ လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ခံဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး၊ ဧရာဝတီစင္တာ၏ လည္ပတ္ေနပုံအဆင့္ဆင့္ကို အေသးစိတ္လိုက္လံရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ဧရာဝတီစင္တာ၏ေရာဂါကုသေရးႏွင့္

COVID-19 ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးမွုအပိုင္းတို့အား အရွိန္အဟုတ္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ၏ ဒုတိယလွိုင္းတြင္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားမွုကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရွည္လက္တြဲပူးေပါင္းမွုမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမွုတြင္ ICU/HDU Critical Care unitရွိ

ေဆးဘက္ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မွုအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး UNOPS မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဧရာဝတီစင္တာမွ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းပို့ခ်မွုမ်ားႏွင့္ကုသေရးအတြက္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခုလုိ​ေတြ႔ဆုံမႈ႔မတိုင္ခင္ Max Myanmar Group ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ UNOPS ႏွင့္ WHO မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ ကုသေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။WHO မွ ICU တြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးနိုင္မည့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ေမ့ေဆးပညာ၊ ဓါတ္ခြဲခန္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားပို့ခ်မွုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ UNOPS မွ

procurement, logistics, infrastructure ပိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အားျဖည့္ကူညီကာနိုင္ငံတကာမွ အလွူရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ICRC မွ ICU ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ေၾကာင္း အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ဧရာဝတီစင္တာဟာ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ Max Myanmar တို့ရဲ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မွု တစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကူညီရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွလိုအပ္ေသာစီမံညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔

ပံ့ပိုးကူညီမွုေတြရဲ့ စုေပါင္းအားထုတ္မွုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့အေနနဲ႔ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအမီကုသမွုေတြ ေပးနိုင္ဖို့အတြက္ UNOPS, WHO တို့နဲ႔ လက္တြဲကာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါပိုးကို ျမန္မာနိုင္ငံကေန တိုက္ထုတ္ေပးသြားဖို့ ျပည္သူေတြႏွင့္အတူ

အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီစင္တာကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ပူးေပါင္းကာ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံေနရသည့္ လူနာမ်ားကို ယာယီကုသမွုေပးနိုင္ရန္

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးပိုင္းတြင္ (၄၂၅) ခုတင္ဆန႔္ေသာ ကုသေရးစင္တာကို စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ (၅၇၅) ခုတင္အထိ တိုးခ်ဲ႕နိုင္ခဲ့၍ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ေတာ့

(၈၇၅) ခုတင္ကုသေရးစင္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္လည္း (၇၅) ခုတင္ဆန႔္ ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည္းထပ္မံဖြင့္လွစ္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းအေနႏွင့္ ဧရာဝတီစင္တာမွ တဆင့္ နိုင္ငံတကာမွက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ားျဖင့္စုေပါင္းကာျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုတြင္၊ ၎တို့၏အသိပညာမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကိုအသုံးခ်နိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ICU/HDU မ်ားအတြက္

အထူးေလ့က်င့္ထားသည့္ အေတြ႕အၾကဳံရင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိတာဝန္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးလိုေသာ ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ နိုင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္လုပ္အားေပးအဖြဲ႕မ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ ခရက္​ဒစ္​

ယူနီကုဒ္​ျဖင္​့ ဖတ္​ရန္​

UNOPS, WHO နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြ။

WHO. UNOPS နှင့် ICRC ၏ အကြံပေးကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့ လာရောက်လေ့လာကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကပ်ရောဂါ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်

ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (MOHS) ၏ ခွင့်ပြုမှုဖြင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းသည်နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ဖြင့် ရေရှည် လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကာအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်၊ ရန်ကုန် ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (UNOPS)၊

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင်တည်ရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစောဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာသို့

အောက်တိုဘာလ (၆)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖွင့်လှစ်တော့မည့် ICU/HDU unit ဧရာဝတီစင်တာ (C)အားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားရှိမှုတို့ကို လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ လာရောက်လေ့လာကြသောပညာရှင်များနှင့်

တာဝန်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်မှ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီစင်တာ၏ လည်ပတ်နေပုံအဆင့်ဆင့်ကို အသေးစိတ်လိုက်လံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဧရာဝတီစင်တာ၏ရောဂါကုသရေးနှင့်

COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတို့အား အရှိန်အဟုတ်မြှင့်တင်ရန်နှင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ ဒုတိယလှိုင်းတွင် ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရှည်လက်တွဲပူးပေါင်းမှုများလုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှုတွင် ICU/HDU Critical Care unitရှိ

ဆေးဘက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အထောက်အပံ့ပေးရန် ပံ့ပိုးကူညီမည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး UNOPS မှ တာဝန်ရှိသူများက ဧရာဝတီစင်တာမှ လိုအပ်သော သင်တန်းပို့ချမှုများနှင့်ကုသရေးအတွက် ပစ္စည်းများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

အခုလိုတွေ့ဆုံမှု့မတိုင်ခင် Max Myanmar Group ၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်သည် အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် UNOPS နှင့် WHO မှ ပညာရှင်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကုသရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်

နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။WHO မှ ICU တွင် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မည့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများနှင့် မေ့ဆေးပညာ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းပညာရပ်များအတွက် အွန်လိုင်းသင်တန်းများပို့ချမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ UNOPS မှ

procurement, logistics, infrastructure ပိုင်းများတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီကာနိုင်ငံတကာမှ အလှူရှင်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ICRC မှ ICU ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ကြောင်း အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြသည်။

“ဧရာဝတီစင်တာဟာ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ Max Myanmar တို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်ခုတည်းကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ကူညီရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့မှလိုအပ်သောစီမံညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့

ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရဲ့ စုပေါင်းအားထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအမီကုသမှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့အတွက် UNOPS, WHO တို့နဲ့ လက်တွဲကာ COVID-19 ကပ်ရောဂါပိုးကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ တိုက်ထုတ်ပေးသွားဖို့ ပြည်သူတွေနှင့်အတူ

အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဇော်ဇော်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီစင်တာကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းကာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံနေရသည့် လူနာများကို ယာယီကုသမှုပေးနိုင်ရန်

စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးပိုင်းတွင် (၄၂၅) ခုတင်ဆန့်သော ကုသရေးစင်တာကို စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် (၅၇၅) ခုတင်အထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့၍ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင်တော့

(၈၇၅) ခုတင်ကုသရေးစင်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင်လည်း (၇၅) ခုတင်ဆန့် ICU/HDU Critical Care Unit ကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် ဧရာဝတီစင်တာမှ တဆင့် နိုင်ငံတကာမှကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လုပ်အားပေးများဖြင့်စုပေါင်းကာမြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်၊ ၎င်းတို့၏အသိပညာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချနိုင်မည့်အခွင့်အရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ICU/HDU များအတွက်

အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် အတွေ့အကြုံရင့် ဝန်ထမ်းများ ထားရှိတာဝန်ပေးရန် လုပ်ဆောင်နေပြီး၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် နေရာထိုင်ခင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အကူအညီပေးလိုသော ပါတနာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်အားပေးအဖွဲ့များကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။ ခရက်ဒစ်