နာမည္​ပ်က္စာရင္းဝင္ ေပါက္ေဖာ္ကုမၸဏီ CCCC ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္​ေဖာ္​​ေဆာင္​​ေရး

ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ အဓိက ဦးေဆာင္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ေပါက္ေဖာ္အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီ China Communications Construction Company CCCC ကို အေမရိကန္ အစိုးရ က ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္က

အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခဲ့သည္။ေတာင္ေပါက္ေဖာ္ပင္လယ္ေရပိုင္နက္အတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ ကြၽန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ အမည္ ပ်က္စာရင္းသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေပါက္ေဖာ္အစိုးရပိုင္ CCCC ကုမၸဏီသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရပိုင္ New Yangon Development Company NYDC ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ယင္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေပါက္ေဖာ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့

သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း၌လည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ စက္ မႈဇုန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ား တည္ေဆာက္ေရး ေပါက္ေဖာ္ CCCC ကုမၸဏီ၏ ဆြစ္ယွဥ္ၿပိဳင္ တင္ဒါ Swiss Challenge တင္သြင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ဂ်ာမနီအ ေျခစိုက္ Roland Berger

ကုမၸဏီ ကို အႀကံေပးအျဖစ္ငွားရမ္း လိုက္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။Roland Berger Pte. Ltd ကို အႀကံေပးကုမၸဏီအျဖစ္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ထိုလက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကမ္းတြင္ ေခတ္မီၿမိဳ႕သစ္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေျခလွမ္းသစ္ဟု ေျပာၾကားသည္။စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားေၾကာင့္

စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီးကိုဗစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအ ေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဖန္ တီးႏိုင္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆို သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ စက္မႈ ဇုန္၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အေထာက္

အကူျပဳ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းသစ္တြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အနက္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးစြာအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ရန္ အစိုးရဘက္က စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေပါက္ေဖာ္ကုမၸဏီ က ဆြစ္ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါ Swiss Challenge တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုတင္သြင္းသည့္ စီမံကိန္းပုံစံကို အျခားကုမၸဏီမ်ားက ေဈးႏႈန္းဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆြစ္ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါ Swiss Challenge ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ တစ္ခုက မိမိလုပ္ကိုင္လို

သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို အစ၊ အဆုံး အကုန္အက်ခံ ေလ့လာစစ္တမ္းျပဳလုပ္ ၍ စီမံကိန္းပုံစံထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။စီမံကိန္းပုံစံထြက္လာပါက အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ေဈးၿပိဳင္တင္ဒါ ဝင္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ၎က တင္ဒါ မေအာင္ျမင္ပါက တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္

ကုမၸဏီက စီမံကိန္းပုံစံ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ မူလကုမၸဏီကို ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ေပါက္ေဖာ္အစိုးရပိုင္ CCCC ကုမၸဏီ ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည့္ဟုဆို ထားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က မူဝါဒေျပာင္းလဲလိုက္သျဖင့္ စီမံကိန္းကို

အပိုင္းလိုက္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲမင္းဦး က ေျပာၾကားထားသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာရွိ ေျမ ဧက ၂၀,၀၀၀ တြင္ ပထမအဆင့္ စတင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး လူဦးေရ သုံးသန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ ႏိုင္မည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက စင္ကာပူႏိုင္ငံထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္ဝန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပထမ အဆင့္ အျဖစ္ ၃ စတုရန္းကီလိုမီတာ အကြာအေဝးရွိ စက္မႈဇုံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ၾကား ျမစ္ကိုျဖတ္ၿပီး ဆက္သြယ္မည့္

တံတားတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ၉ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေနအိမ္အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ကုန္က်မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ေပါက္ေဖာ္အစိုးရပိုင္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ အၿပီးတိုင္လမ္းခြဲဖို႔ကို စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ကန႔္ကြက္ထားၾကသည္။

ယူနီကုဒ္ျဖင့္ဖတ္ရန္

ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် တစ်ဖက်ကမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း၏ အဓိက ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီ China Communications Construction Company CCCC ကို အမေရိကန် အစိုးရ က ဩဂုတ် ၂၈ ရက်က

အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းခဲ့သည်။တောင်ပေါက်ဖော်ပင်လယ်ရေပိုင်နက်အတွင်း အငြင်းပွားဖွယ် ကျွန်းတည်ဆောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ယင်းသို့ အမည် ပျက်စာရင်းသွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီသည်

ရန်ကုန်မြို့သစ်ကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပိုင် New Yangon Development Company NYDC နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးလည်းဖြစ်သည်။ယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ပေါက်ဖော်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့

သည့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း၌လည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့သစ်၏ စက် မှုဇုန်နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ များ တည်ဆောက်ရေး ပေါက်ဖော် CCCC ကုမ္ပဏီ၏ ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင် တင်ဒါ Swiss Challenge တင်သွင်းမှုကို ကြီးကြပ်ရန် ဂျာမနီအ ခြေစိုက် Roland Berger

ကုမ္ပဏီ ကို အကြံပေးအဖြစ်ငှားရမ်း လိုက်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။Roland Berger Pte. Ltd ကို အကြံပေးကုမ္ပဏီအဖြစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၄ ရက် တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း

ဖြစ်သည်။ ထိုလက်မှတ်ထိုးပွဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက ရန်ကုန်မြို့ အနောက်ဘက် ကမ်းတွင် ခေတ်မီမြို့သစ်ဖော် ဆောင်ရေး ရည်မှန်းချက်အတွက် ခြေလှမ်းသစ်ဟု ပြောကြားသည်။စက်မှုဇုန်နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများကြောင့်

စက်မှုလုပ်ငန်း များ ပိုမိုချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကိုဗစ်ကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးအ ပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရေးနှင့် အလုပ်အ ကိုင်အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန် တီးနိုင်မည်ဟု ဝန်ကြီးက ဆို သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းတွင် စက်မှု ဇုန်၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများနှင့် အထောက်

အကူပြု အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ ပါဝင်မည်ဖြစ် သည်။ရန်ကုန်မြို့တော် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းသစ်တွင်ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အနက် စက်မှုဇုန်နှင့် အခြေခံအ ဆောက်အအုံများကို ဦးစွာအ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရန် အစိုးရဘက်က စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထို့အတွက် ပေါက်ဖော်ကုမ္ပဏီ က ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ Swiss Challenge တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီး ထိုတင်သွင်းသည့် စီမံကိန်းပုံစံကို အခြားကုမ္ပဏီများက ဈေးနှုန်းဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်ယှဉ်ပြိုင်တင်ဒါ Swiss Challenge ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက မိမိလုပ်ကိုင်လို

သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို အစ၊ အဆုံး အကုန်အကျခံ လေ့လာစစ်တမ်းပြုလုပ် ၍ စီမံကိန်းပုံစံထုတ်ပေးရမည်ဖြစ် သည်။စီမံကိန်းပုံစံထွက်လာပါက အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အတူ ဈေးပြိုင်တင်ဒါ ဝင်ပြိုင်ရမည်ဖြစ် သည်။ အကယ်၍ ၎င်းက တင်ဒါ မအောင်မြင်ပါက တင်ဒါအောင်မြင်သည့်

ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းပုံစံ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် မူလကုမ္ပဏီကို ကုန်ကျစရိတ် ပြန်လည်ပေးအပ်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီ ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည့်ဟုဆို ထားသော်လည်း အစိုးရဘက်က မူဝါဒပြောင်းလဲလိုက်သဖြင့် စီမံကိန်းကို

အပိုင်းလိုက်သာ အကောင်အထည်ဖော်တော့မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးရဲမင်းဦး က ပြောကြားထားသည်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ယခင် အစိုးရလက်ထက်တွင် စတင်ခဲ့သည့် မြေနေရာရှိ မြေ ဧက ၂၀,၀၀၀ တွင် ပထမအဆင့် စတင်

အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လူဦးရေ သုံးသန်းကျော် နေထိုင် နိုင်မည့်အပြင် အလုပ်အကိုင်အ ခွင့်အလမ်း နှစ်သန်းကျော် ဖန်တီးနိုင်ရန်

ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့သစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက စင်ကာပူနိုင်ငံထက် နှစ်ဆကျယ်ဝန်း မည်ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ပထမ အဆင့် အဖြစ် ၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ အကွာအဝေးရှိ စက်မှုဇုံနှင့် ရန်ကုန်မြို့သစ်ကြား မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ဆက်သွယ်မည့်

တံတားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး မြို့သစ်စီမံကိန်းကြောင့် နေအိမ်များ ရွှေ့ပြောင်းခံရသူများအတွက် ၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည့် နေအိမ်အဆောက်အဦ စီမံကိန်းလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀၀ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။

သို့သော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ပေါက်ဖော်အစိုးရပိုင် CCCC ကုမ္ပဏီနှင့် အပြီးတိုင်လမ်းခွဲဖို့ကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး အဆိုပါ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်များကလည်း ကန့်ကွက်ထားကြသည်။